Glidestøp på Kjevik flyplass

Glidestøp på Kjevik flyplass

Så er det besluttet: Kristiansand lufthavn Kjevik skal få nytt flytårn, og hovedentreprenøren, SKANSKA, har valgt Unicon som samarbeidspartner på betongsiden.

Arbeidet kommer i gang i august, og fra midten av oktober kommer en intens glidestøp-fase i 12 – 16 døgn. Da vil det 45 meter høye tårnet, langsomt, men sikkert, stige til værs  –  ca. fire meter i døgnet.

– Glidestøp er alltid litt ekstra spennende og interessant. Kontinuerlig døgndrift medfører utfordringer både under produksjon på fabrikken i Kristiansand og i forbindelse med transport til byggeplassen. Denne byggemetoden, og at det dreier seg om et tårn på en flyplass, gjør prosjektet til en spennende teknologioppgave, forteller Johnny Christensen, distriktssjef Agder, Unicon Region Sør.

Christensen understreker at selskapet har sterkt fokus på disse utfordringene; tilpasset teknologi, produksjon etter nøyaktig resept og perfekt logistikk.
– Konsekvensen er store dersom det blir feil kvalitet midt i en glid, sier han.

Totalt skal Unicon levere ca. 2000 m³ ferdigbetong til prosjektet på Kjevik. AVINOR stiller strenge sikkerhetskrav underveis. Det innebærer bl.a. vandelsattest for alle som skal inn og stikkprøver av transporterer inn og ut av anleggsområdet.


glid_og_betongbil_ny_1

(Visited 205 times, 1 visits today)