Glidestøp i Trelastgata i Oslo

Glidestøp i Trelastgata i Oslo

I disse dager utfører Interform AS  glidestøp i samarbeid med Stenseth & RS Entreprenør på Barcode B13 – Tårn D v/ Trelastgata, med betong og kyndig bistand fra Unicon.

Leveransen går over 15 dager og er ferdig mandag 15.juni. Totalt skal 450 m³ betong leveres, og det støpes en cirka 50 meter høy heissjakt, hvor løftehastigheten vil være omtrent 3m i døgnet.

498_glidestoep

God stemning på byggeplassen, fra venstre Usman Razzaq, Unicon, sammen med ansatte fra Interform AS

 

Unicon har gjennom mange år, hatt gode erfaringer med å gjennomføre tilsvarende glidestøper. For slike støper kreves det mye forberedelser, samt god planlegging i samarbeidet med utførende entreprenør i forkant av glidestøpen.

I tillegg er det viktig å ha god oppfølging og tett dialog underveis i støpen, for å sikre at alt går etter planen og sikrer et godt sluttresultat.

498_glidestoep-betongkontroll

Unicon på byggeplass for prøvetaking av leveransene til glidestøpen på Barcode B13- Tårn D.

(Visited 523 times, 1 visits today)