Full aktivitet på E18 Sydhavna

Full aktivitet på E18 Sydhavna

AF Anlegg gjennomfører for tiden et prosjekt som heter E18 Sydhavna. Dette er et stort veiprosjekt som skal sikre bedre fremkommelighet for næringstrafikk til og fra Sydhavna. I tillegg skal det bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken på Mosseveien og gjøre forholdene bedre for syklende og gående.Utbyggingen består av bygging av et lokk over Mosseveien ved Kongshavn. På toppen av lokket blir det rundkjøring med avkjøring til havneområdet. Godstrafikken til og fra havna får dermed direkte adkomst både sørover og nordover på Mosseveien. Det blir totalt seks kjørefelt i krysset. Arbeidene startet opp i februar 2013, og skal være ferdige i slutten av 2015.

Illustrasjonen viser hvordan det hele vil se ut når det er ferdig.

498_illustrasjon_nytt_sydhavna_kryss_sett_fra_nord

 

 

Unicon AS leverer all betongen til prosjektet. Vår fabrikk på Sjursøya ligger kun «et steinkast» unna, så dette sikrer gode og effektive leveranser.

Den største enkeltstøpen vi har levert her var på over 1100 m³.

Vi har hittil levert ca 10.000 m³, og da hovedsakelig kvalitet B45 SV40. Ved siste betongleveranse i 2015, vil det totalt leverte volumet værte ca 17.500 m³.

?????????????

Se tidligere artikkel om prosjektet her.

(Visited 190 times, 1 visits today)