FERDIGBETONG

OSL GARDERMOEN

mobile-osl-gardermoen-489
OSL Gardermoen

Nytt «Sentralbygg Vest» og «Pir Nord».
Volum i prosjektet ca. 100.000 m³.
Fokus på miljøbetong.

Ferdigstilt våren 2017

Nytt Terminalareal: 117 000 m² (Dagens 148 000 m²)
Kostnadsramme: 2,5 milliarder
Kapasitet: 28 millioner passasjerer
Flyoppstillingsplasser: 11 nye brotilknyttede oppstillingsplasser, 6 nye fjernoppstillingsplasser

(Visited 796 times, 1 visits today)