FERDIGBETONG

POLITIKK

Kvalitetspolitikk i Unicon AS

Det er Unicons Kvalitetspolitikk at våre produkter og tjenester innen alle områder:

 • Skal være levert til den tid, og på den måte som er avtalt
 • Skal oppfylle kravene til våre kunder når det gjelder jevn og forutsigbar kvalitet
 • Skal være i henhold til gjeldende standarder og forskrifter eller bedre

Alle våre produksjonsanlegg og vårt KS- system, har oppnådd godkjenning etter NS-EN 206 og NS-EN ISO 14001:2015

Miljøpolitikk i Unicon AS

 • følge relevante lover og regler fastsatt av offentlige myndigheter
 • bedre miljøet ved kontinuerlig å forberede våre egne miljøforhold og hindre forurensing
 • fremme en bærekraftig utvikling av produkter og teknologi
 • bidra til at arbeidsforhold som motiverer alle ansatte og transportører til å overholde miljøpolitikken
 • sikre at miljøstyringssystemet kontinuerlig forbedres slik at sertifikater opprettholdes
 • vurdere potensielle skadevirkninger når nye produkter blir kjøpt eller produsert, og ved endringer i produksjonen ved anleggene.
 • bidra til at våre kunder oppnår sine miljømessige mål
 • arbeide for å redusere energi- og ressursforbruk, samt mengde avfall og utslipp
 • sikre at alle anlegg og transportører har effektive beredskapsplaner som skal følges i tilfelle ulykke
 • registrere og håndtere miljømessige klager ved alle anlegg
 • kommunisere åpent både internt og eksternt om selskapets miljømessige aspekter.

HMS- politikk i Unicon AS

Alle skal aktivt bidra for at Unicons ansatte og samarbeidspartnere skal komme hjem hver dag med liv og helse i behold

Arbeidsplassen skal legges til rette for å:

 • verne om de ansattes liv og helse
 • gi en meningsfylt og utviklende arbeidsdag for alle
 • overholde den gjeldende sikkerhetslovgivningen
 • sikre kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet gjennom lederskap, holdningsarbeid og systematisk og forebyggende arbeid basert på:
  • rapportering av ulykker og uønskede hendelser
  • risikovurderinger

Vi skal oppfylle de krav og forventninger som stilles til vår type produkter og virksomhet.
Det er viktig for oss at våre aktiviteter ikke skader det indre og ytre miljø i tilknytning til produksjonsanleggene.

Vi organiserer oss for å gjennomføre systematiske og målrettede aktiviteter for å gjennomføre denne HMS- politikk.

(Visited 616 times, 1 visits today)