FERDIGBETONG

WST 2 - Resirkulerte tilslag


Stimulere til bruk av resirkulerte tilslag i utbyggingen for å redusere bruken av nye materialer.

Resirkulert tilslag kan benyttes i bærelag på gang- og sykkelveier, på parkeringsplasser og som vassbyggingsstein [Ola Skjølsvold (2007) Veiledning for behandling av restmaterialer ved betongproduksjon, SINTEF-rapport]

Å benytte resirkulert tilslag i betong er utfordrende på flere områder:

· Tilslaget blir så vannkrevende at sementforbruket øker, noe som ikke er ønskelig både i et miljømessig og økonomisk perspektiv

· Det er vanskelig å få stabil tilgang og kvalitet på resirkulert tilslag