FERDIGBETONG

WST 1- Avfallshåndtering på byggeplass


Effektivisere ressursbruken og sikre god håndtering av avfall på byggeplass.

Unicon som ferdigbetongleverandør leverer bestilt mengde betong og genererer således ikke noe avfall på byggeplass. Betong som ikke blir benyttet, returneres stort sett med betongbilen tilbake til betongstasjon hvor den i størst mulig grad blir gjenbrukt. Unicon kan i etterkant av en leveranse gi en oversikt over hvor mye returbetong byggeplassen har generert.

Dette er et tema med stort fokus i bransjen, og det foreligger blant annet en SINTEF-rapport bestilt av bransjeorganisasjonen FABEKO på hvordan restmaterialer i betongproduksjon skal behandles.