FERDIGBETONG

MAT 3 - Gjenbruk av eksisterende fasader


Fremme gjenbruk av eksisterende bygningsfasader på stedet.

Betong er kjent for å ha lang levetid og være et bestandig materiale. For rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygninger vil betongkonstruksjoner dermed være godt egnet for gjenbruk. Unicon har definert levetiden på sin betong på mellom 50-100 år. Betong har også lite behov for vedlikehold, mer info fra Bygg Uten Grenser.