FERDIGBETONG

MAT 1 - Materialspesifikasjon


Fremme bruk av byggematerialer som har liten påvirkning på miljøet i løpet av hele bygningens livssyklus.

Unicon kan framlegge dokumentasjon i form av EPD på all betong vi leverer. Dette vil være grunnlaget for videre klimagassberegninger. Se eksempel på vår EPD for B30-betong publisert på EPD Norge. Sammenliknet med verdier som ligger inne i Klimagassregnskap.no, har nevnte betong et klimagassutslipp som er 31% lavere. (Sammenliknet med B25/30 iblandet 15% flygeaske).

Vår EPD dokumenterer også fravær av stoffer på miljøgiftslista A20 i betong.

Dokumentasjon på at våre underleverandører ikke har stoffer på A20-lista finner du her: