FERDIGBETONG

MAN 3 - Påvirkninger fra byggeplass


Å gjenkjenne og fremme en miljømessig forsvarlig ledelse og drift av byggeplasser når det gjelder ressursbruk, energiforbruk og forurensning

Unicon kan dokumentere transport av ferdigbetongen til byggeplass gjennom spesifikk EPD for prosjektet. Dette kan inngå i entreprenørens overvåkning og rapportering av CO2-utslipp og energiforbruk grunnet transport til byggeplassen. Fordi ferdigbetong er en spesiell ferskvare, er det som regel korte transportavstander, og råvarer hentes gjerne lokalt. Eksempel på hvordan dette framgår kan du se på vår EPD.