FERDIGBETONG

MAN 12- Life Cycle Cost (LCC) analyse

Å gjenkjenne og fremme egnet analysemodell som utreder konsekvensene av nødvendige valg for å forbedre design, spesifikasjoner og FDV i et livsløp, ved å synliggjøre LCC-konsekvensene.LCC (Life Cycle Cost) betegner alle bygningsrelaterte kostnader gjennom et byggs livsløp. Sentralt i dette er kostnader knyttet til Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FVD). Unicon har utarbeidet FVD-dokumentasjon for sin betong, blant annet for hvordan betongen bør rengjøres og støvbindes. Dokumentasjonen kan gi innspill til fremskaffelse av FDV-kostnader, se MAN 4.

Med byggutengrensers LCC- kalkulator kan man også kalkulere levetidskostnader for ulike veggkonstruksjoner, se på Bygg uten grenser`s kalkulator. Levetid er en viktig parameter i vurdering av levetidskostnad. For Unicons betong er levetiden anslått til 50-100 år, se nærmere informasjon i EPD.

Informasjon om FDV for betong kan også være relevant å bruke inn mot kriteriet MAN 13.11 Vedlikeholdsvennlighet.