FERDIGBETONG

HEA 7 - Potensial for naturlig ventilasjon


Å fremme tilstrekkelig gjennomstrømming av luft i naturlig ventilerte bygg og bruk av naturlig ventilasjon i mekanisk ventilerte bygg, når utendørs klima tillater dette.

«Den eksponerte termiske massen absorberer overskuddsvarme utover dagen og ettermiddagen etter hvert som innetemperaturen stiger. På grunn av høy varmekapasitet greier betong og tegl å ta opp mye termisk energi (varme). Når natten senker seg og utstyr og belysning slås av, personer forlater lokalet og utetemperaturen synker, kan den kjølige natteluften brukes til å kjøle ned den eksponerte termiske massen. «Svampen vris opp» og gjøres klar til å absorbere mer varme dagen etter. Dette kan gjøres med naturlig ventilasjon, ved at vinduer eller luker (eks. windowmaster) åpnes på motstående fasader for naturlig kryssventilasjon av kjølig natteluft. Mekanisk ventilasjon kan også benyttes, men dette medfører da økt elektrisitetsforbruk til drift av vifter. Uavhengig av kjølemetode transporteres den absorberte overskuddsvarmen vekk fra den termiske massen. Neste dag er energireservoaret igjen klart til å absorbere overskuddsvarme.» [Tommy Kleiven (2009) Termisk Masse MUR+BETONG 1-2009]

Informasjonshefte om utnyttelse av termisk masse

Brosjyre for utnyttelse av termisk masse