FERDIGBETONG

HEA 20 - Fuktsikring


Redusere risiko for å bygge inn uønsket fukt og bidra til å hindre fukt- og muggsopp problemer i norske bygg gjennom hensiktsmessig prosjektering og måling i byggefasen

 

Det finnes metoder både for å beregne og måle relativ fuktighet i betong. Grense for når forskjellige typer belegg kan legges, er angitt i Byggdetaljer 474.533. Temperatur, betongkvalitet, temperatur, ensidig eller to-sidig uttørking er faktorer som påvirker uttørkinga.