FERDIGBETONG

ENE 23 - Bygningskonstruksjonens energiytelse


Å anerkjenne og oppmuntre til bygg som er designet og bygget for å minimere behovet for energi til oppvarming og kjøling.

 

Gjennom effektiv utnyttelse av betongens termiske egenskaper kan man redusere/eliminere energibehovet til oppvarming og kjøling og samtidig få bedre innemiljø og lavere totalkostnad. Se for øvrig HEA 10.