FERDIGBETONG

ENE 1 - Energieffektivitet


Å fremme bygg som er designet for å minimere energibruk til drift.

Gjennom effektiv utnyttelse av betongens termiske egenskaper kan man redusere energibehovet til oppvarming og kjøling og samtidig få bedre innemiljø og lavere totalkostnad. Se for øvrig HEA 10.