FERDIGBETONG

BREEAM NOR


MAN 3 – Påvirkninger fra byggeplass
Å gjenkjenne og fremme en miljømessig forsvarlig ledelse og drift av byggeplasser når det gjelder ressursbruk, energiforbruk og forurensning.
MAN 12 – Life Cycle Cost (LCC) – analyse
Å gjenkjenne og fremme egnet analysemodell som utreder konsekvensene av nødvendige valg for å forbedre design, spesifiksjoner og FDV i et livsløp, ved å synliggjøre LCC- konsekvenseneHEA 7 – Potensial for naturlig ventilasjon
Å fremme tilstrekkelig gjennomstrømming av luft i naturlig ventilerte bygg og bruk av naturlig ventilasjon i mekanisk ventilerte bygg, når utendørs klima tillater dette.
HEA 9 – Forurensning i innemiljø
Å redusere forurensninger i inneluften (svevestøv og kjemiske forbindelser) gjennom krav til dokumentert godt byggerenhold og valg av materialer og produkter med dokumentert lave utslipp av flyktige organiske forbindelser og andre kjemiske signalsubstanser/ forbindelser.
HEA 10 – Termisk komfort
Å sikre, ved hjelp av designverktøy, at man oppnår hensiktsmessige termiske komfortnivåer for arealer i aktiv bruk.
HEA 13 – Akustisk ytelse
Å sikre at byggets akustiske ytelse tilfredsstiller de hensiktsmessige standardene for sitt formal.
HEA 14 – Kontorarealer
Å fremme et godt arbeidsmiljø i mindre kontorer innenfor byggeprosjektet.
HEA 20 – Fuktsikring
Redusere risiko for å bygge inn uønsket fukt og bidra til å hindre fukt- og muggsoppproblemer i norske bygg gjennom hensiktsmessig prosjektering og måling i byggefasen.ENE 1 – Energieffektivitet
Å fremme bygg som er designet for å minimere energiforbruk til drift.
ENE 23 – Bygningskonstruksjonens energiytelse
Å anerkjenne og oppmuntre til bygg som er designet og bygget for å minimere behovet for energi til oppvarming og kjøling.WST 1 – Avfallshåndtering på byggeplass

Effektivisere ressursbruken og sikre god håndtering av avfall på byggeplass.
WST 2 – Resirkulerte tilslag
Stimulere til bruk av resirkulerte tilslag i utbyggingen for å redusere bruken av nye materialer.


MAT 1 – Materialspesifikasjon
Fremme bruk av byggematerialer som har liten påvirkning på miljøet i løpet av hele bygningens livssyklus.
MAT 3 – Gjenbruk av fasade
Fremme gjenbruk av eksisterende bygningsfasader på stedet.
MAT 5 – Ansvarlig innkjøp av material
Fremme spesifikasjon av ansvarlig innkjøpt bygningsprodukt for viktige bygningselementer.

 

(Visited 585 times, 1 visits today)