FERDIGBETONG

UNI-LOG


Optimalisering av støpeprosessen

 • UNI – Log er en logistikkløsning som tilbys byggeprosjekter over en viss størrelse eller kompleksitet.
 • UNI – Log bidrar til å sikre optimal gjennomføring av støpeprosessen.
 • UNI – Log måler definerte suksessfaktorer

Fakta: 

 • Suksesskriterier for støpeprosessen avklares
 • Nøkkeltall defineres
 • Optimal gjennomføring av støpeprosessen
 • Bruk av UNI – Log er en forbedringsprosess.

Nøkkeltall: 

 • Levert volum
 • Plasstid
 • Støpetid
 • Støpehastighet

Fase 1 – Oppstart:

 • Oppstartsmøte
 • Behovsavklaring
 • Kritiske suksessfaktorer
 • Identifisering av fokusområder
 • Kommunikasjon
 • Rapporter

Fase 2 – Gjennomføring:

 • Fast kontaktperson hos salg i Unicon
 • Fast kontaktperson hos kunde
 • Definerte kvaliteter
 • SMS varsel for 1. lass og siste lass
 • Elektronisk overvåkning
 • Optimal støpeprosess; null ventetid – styrt gjennomføring

Fase 3 – Rapportering og dokumentasjon:

 • Daglig / pr. uke; Lassoversikt pr. bestilling
 • Ukentlig / pr. mnd; Leveringsstatistikk

Fase 4 – Evaluering

 • Felles gjennomgang av statistikker
 • Presentasjon av definerte nøkkeltall
 • Leveringsstatistikk mot kalkulerte kostnader
 • Forbedringstiltak245_aagedscf4647

(Visited 530 times, 1 visits today)