FERDIGBETONG

SPESIELLE BETONGER

Unicon har stor ekspertise og erfaring med utvikling av betonger med spesielle egenskaper iht krav i de ulike prosjekter. Dette kan være:

  • Hvit/lys betong
  • Frilagt betong
  • Farget betong
  • Stålfiberarmert betong
  • Plastfiberarmert betong
  • Glidebetong

Lavvarme betong
Skal det støpes grove konstruksjoner? Utsettes betongen for hard miljøbelastning? Er det strenge krav til tett og bestandig betong? Dette og mer til, har vært, og er fremdeles krevende utfordringer for betongbransjen. Følgende hovedutfordringer må løses best mulig, og henger ofte sammen:

  • Redusere betongens varmeutvikling
  • Levere funksjonell betong med lavest mulig svinnpotensiale

Utfordringene er satt fokus på gjennom utvikling av egne såkalte lavvarmebetonger. Vi har valgt å ta inn flyveaske i ren form på våre betongblandeverk. Det gir stor fleksibilitet ved at betongen kan skreddersys til de ulike prosjekter. Nødvendig eller ønsket mengde flyveaske erstatter deler av vår sement og er med på å løse utfordringene beskrevet over.

Hardangerbrua og kulverter i Bjørvika er prosjekter hvor Unicon har levert lavvarmebetong. Vi er også i dialog med Vegdirektoratet vedrørende utvikling av morgendagens vegvesenbetonger med ulike kombinasjoner av sement, silikastøv og flyveaske.

Unicon er alltid klar til å utvikle en spesialbetong i samarbeid med både rådgivende og kunde. Ta kontakt med vår teknologiavdeling.245_betong_012

vegg_undergang_245

(Visited 5,683 times, 1 visits today)