Det jobbes intensivt i bransjen for å redusere betongens klimagassutslipp, samtidig som utbyggere stiller høyere krav til at betongen skal være mer miljøvennlig. Dette gjør at betongen; både selve produktet, tilsetningsstoffene, produksjonsprosessen og transport er mye mer bærekraftig i dag enn tidligere.

Utslippene skyldes i hovedsak CO2 utslipp og energiforbruk ved produksjon av sement. Unicon leverer lavkarbonbetong hvor det blir brukt flyveaske som erstatning for en del av sementen. Det jobbes også for at det skal brukes gjenbruksmaterialer som tilslag (sand og stein) i betongen, som f.eks. ved å bruke knust betong fra bygg som er revet og maskinsand. I transport av betongen stilles det i dag strengere krav til bruk av biodrivstoff 

Vi må heller ikke glemme at betong i seg selv er et bærekraftig materiale i form av at det har lang levetid, krever lite vedlikehold og har evnene til å magasinere varme.

Unicon har ansatte med høy kompetanse på hvordan levere mest mulig miljøvennlig betong og som sørger for å ligge i front av utviklingen. 

Visste du dette om betong og miljø? Les Norsk Betongforenings brosjyre.

Se film fra Byggutengrenser om hvordan redusere betongens klimaavtrykk.