Dekkestøp på 618,4 m³ for Reinertsen AS

Dekkestøp på 618,4 m³ for Reinertsen AS

Reinertsen AS støpte tirsdag en dekkestøp på drøyt 600 m³ på E6 Senterveien Tonstad i Trondheim.  Unicon AS leverte betongen til støpen.

I forkant samarbeidet Reinertsen og Unicon med en kvalitetsplan som sikret en god gjennomføring av støpen. Dette bidro til en stødig, smidig og effektiv leveranse. Etter12 timer og 47 minutter på støpen, altså et gjennomsnitt på 48,39 m³/ t, var dekkestøpen unnagjort, og en kunne se seg fornøyd med både kvalitet, levering og utførelse.

 

SAMSUNG

Prosjektet innebærer bl.a. 1170 m. ny 4-felts E6, to rundkjøringer, fire vegbruer og en gang-/ sykkelbru. Anlegget er planlagt ferdig i oktober 2013.

(Visited 302 times, 1 visits today)