Breeam Nor

Breeam Nor

Med bakgrunn i et stadig økende fokus på miljø, ønsker Unicon å framlegge nødvendig informasjon og dokumentasjon for våre kunder med tanke på miljøklassifisering.

Den valgte klassifiseringsmetoden i Norge er gjerne BREEAM, en av verdens ledende klassifiseringsmetoder for bærekraftige bygg. I BREEAM NOR er metoden tilpasset norske forhold.

Entreprenører kan oppnå BREEAM-poeng når gitte kriterier er oppfylt. Unicon har gått igjennom disse kriteriene og angitt de aktuelle punktene for ferdigbetong. Dette har resultert i en Unicon-guide som foreslår kriterier hvor ferdigbetong fra Unicon kan gi uttelling i form av BREEAM-poeng. I mange tilfeller et det ikke kun betongen som gir grunnlag for poeng, men betongen som en del av helheten. De viktigste BREEAM-kriteriene for ferdigbetong er:

  •         Helse og innemiljø (HEA) – termisk komfort, innemiljø og akustisk ytelse
  •         Energi (ENE)- byggets energieffektivitet
  •         Ledelse (MAN) – påvirkninger fra byggeplass, levetidskostnader  brukerveiledning
  •         Avfall (WST) – avfallshåndtering på byggeplass og resirkulerte tilslag
  •         Materialer (MAT) – materialspesifikasjon, ansvarlig innkjøp og gjenbruk av  konstruksjoner

 

For hvert av de nevnte BREEAM- kategoriene, er foklaring og dokumentasjon gitt. Unicon`s BREEAM NOR- guide finner her.

(Visited 306 times, 1 visits today)