Betongtavlen 2011

Betongtavlen 2011

 

Stor glede i Unicon: Midtåsen skulpturpark i Sandefjord er tildelt Betongtavlen 2011. Dette er en ærespris som gis til byggverk i Norge «hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.» Prisen blir delt ut av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og Norsk Betongforening (NB).


-Dette er svært ærefullt og veldig moro for oss, sier Arne Vatnar i Unicon Region Sør. Unicon har levert den lyse betongen som er karakteristisk for det spesielle og vakre anlegget.

Det er valgt to materialer: Glass og lys betong. I følge juryen framhever betongen marmoren i skulpturene, og glasset gir skulpturene rikelig med lys og skaper en attraktiv åpenhet for publikum.
Juryen besluttet å tildele Midtåsen skulpturpark Betongtavlen 2011 for «en kompetent, nyskapende og vakker tolkning avnatursituasjonen og en utsøkt innramming av Steens
marmorskulpturer.»

Juryen beskriver videre at den ubehandlete betongen er utført med bordforskaling og synlige staghull som en diskret ornamentikk i flatene. Overflaten er av meget fin kvalitet. Betongen er utført med et høyt presisjonsnivå og er kombinert med andre materialer på en utmerket måte. Viktig er også at glasset er satt direkte inn i fuger i betongen ? uten rammer og sprosser ? både som statisk bærende glass i taket og som fasadeglass.

I følge juryen har arkitektene forenklet bygget til tre langsgående skiver som endrer retning på meget presise punkter. Betongskivene møter gulvet og utsiden av marken uten formidlingselementer. Utvendig gir dette en klar kontrast til den myke skogbunnen av lyng og mose og de høye furutrestammene rundt. Innvendig skaper de et kjølig, rettlinjet rom som forholder seg overbevisende til Steens dynamiske og bevegelige marmorskulpturer.

Betongtavlen kom i stand etter initiativ fra sivilingeniør Svein Thaulow, som var en drivende kraft i opplysningsarbeidet om betong og levende opptatt av at materialet ble anvendt på best mulig måte. Prisen ble delt ut første gang i 1961.

Blant andre kjente byggverk som har mottatt prisen finner vi Realfagbygget ved NTNU, Nasjonalmuseet – Arkitekturmuseet, Gyldendalhuset, den nye Svinesundsbroen, Sohlbergplassen, Rondane og Vardåsen kirke i Asker.

Midtåsen Skulpturpark er også nominert til WAF Awards i klassen for kultur. Prisen kåres under World Architecture Festival, som holdes i Barcelona 3. til 5. november.

Midtåsen Skulpturpark
Byggherre: Sandefjord kommune
Arkitekt: Lund Hagem arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS
Entreprenør: TKS-Bygg AS
Betongleverandør: Unicon AS


245_midtaasen230-2
Midtåsen skulpturpark er et nytt tilskudd til den store parken rundt avdøde skipsreder Anders Jahres privatbolig like utenfor Sandefjord sentrum.

245_midtaasen228-2
Bygningen rommer et utvalg av kunstneren Knut Steens arbeider. Tolv av skulpturene er utført i marmor, fire i bronse. Å skjerme disse mot regn, snø og nedbrytende miljøpåkjenninger var grunnlaget for å utforme bygningen.

245_midtaasen227-2

(Visited 193 times, 1 visits today)