Betong redder liv

Betong redder liv

«Midtdeler redder mange liv» lød tittelen på førstesiden i Adresseavisen her om dagen. Sammen med budskapet ruvet et foto med motiv fra E6 i Melhus, midtdeleren i betong som bukter seg fram mellom to kjørefelt i hver retning. Og så følgende glade nyhet:

«Siden nye E6 gjennom Melhus ble åpnet i 2005 har det ikke vært registrert ulykker med hardt skadde. Nå vil samferdselsminister Magnhild Kleppa (Sp) endre reglene, slik at også smalere og mindre trafikkerte veier kan sikres med midtdeler.»

Kanskje blar vi videre uten nærmere refleksjon? Vi har sett det før, vi vet det, liksom. Slike saker dukker gjerne opp i mediene i kjølvannet av veistrekninger hvor det har blitt bygd midtdeler. Men ved litt nærmere ettertanke forstår vi jo hvor viktig saken er. At trafikksikkerheten øker, at liv reddes og at mange mennesker blir spart for alvorlige skader, savn, sorg og lidelse – og for den del, at samfunnet blir spart for enorme kostnader.

For oss i Unicon kjennes det godt å være en del av denne positive utviklingen. Det er vi i kraft av midtdelere, siderekkverk og kantstein i glidestøpt betong. Vi bidrar med løsninger og produkter som er kollisjonsavvisende og hindrer møteulykker, noe som øker trafikksikkerheten radikalt. I tillegg har produktene lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Betong redder liv, fristes vi til å si.

Artikkelen i Adresseavisen forteller videre at tallet på trafikkulykker er redusert med 80 prosent etter at det ble bygd ny E6 i Melhus. En fantastisk gevinst, mener Vegvesenet.

Det er ikke registrert ulykker med hardt skadde på den nye veien. Kostnadene for samfunnet er redusert med 145 millioner kroner over en periode på seks år.
– Jeg må innrømme at jeg er overrasket. Det er naturlig med færre ulykker når det bygges nye og sikrere veier. Men at gevinsten skulle bli så stor er fantastisk, sier senioringeniør Helge Stabursvik i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag til Adresseavisen.

«Midtdeler redder liv» meldes det også fra andre steder i landet. Som her i et eksempel fra Nord-Trøndelag: For få år siden startet byggingen av 20 kilometer med midtrekkverk på E6 mellom Levanger og Skatval. Siden den gang har tallet drepte og skadde gått så kraftig ned at samfunnet har spart 320 millioner kroner i ulykkeskostnader. Det betyr at de 200 millionene det har kostet å bygge midtdelerne er nedbetalt, og vel så det, melder nrk.no/nyheter.

Ni personer ble drept de siste årene før den første midtdeleren i 2007. Det har vært dødsulykker senere også, men ingen der det er midtrekkverk. Ingen er heller blitt alvorlig skadet.


1_adressa_hele

1_midtdelere_ncc

(Visited 286 times, 1 visits today)