Betong i mektige Domen

Betong i mektige Domen

Det var ingen vanlig leveranse Unicon i Trondheim var deltakende i, da det skulle
støpes i ærverdige Nidarosdomen. Norges største katedral er under stadig restaurering, og gjenoppbyggingen har pågått i over 130 år.

240_nidarosdomen

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider – NDR, er ansvarlig for restaureringen. Her er de igang med å støpe en vegg i en trappesjakt ned til kjelleren. Dette er i forbindelse med restaureringsarbeidet av Nidarosdomens hovedorgel, Steinmeyerorgelet, som er Nord- Europas største orgel, og hele 40 tonn tungt.

350_stoep-nidaros

Med stødig transport, og trygg håndtering, ble Unicons betong levert i Norges nasjonalhelligdom.

(Visited 346 times, 1 visits today)