Betong for bedre miljø

Betong for bedre miljø

Det historiske Rådhuskvartalet i Kristiansand sentrum er under forvandling til et moderne og framtidsrettet administrasjonssenter – men med sin arkitektoniske skjønnhet og sitt særpreg intakt.
I forkant av den krevende rehabiliteringen ble det stilt knallharde miljøkrav, bl.a. om energiøkonomisk drift og lave CO2-utslipp. Her måtte det effektive virkemidler til, ikke minst plass-støpt lavkarbon-betong av riktig type, levert av Unicon!

Det nye Rådhuskvartalet i Kristiansand er et av prosjektene i det nasjonale miljøprogrammet Framtidens byer. Rådhuskvartalet ble godkjent på grunnlag av at det benyttes miljøvennlige byggematerialer, at det bygges for lav energibruk og anlegges sykkelparkeringsplasser istedenfor vanlige p-plasser.

Rådhuskvartalet omfatter et nytt kontorbygg og sammenbygging av et kvartal, samt rehabilitering av delvis verneverdig bebyggelse. Bæresystemet og dekkene utføres i plass-støpt lavkarbon-betong. Hele den kommunale administrasjon vil få plass i det nye Rådhuskvartalet når det står ferdig i 2014.

Prosjektet har som mål å halvere CO2-utslippet i forhold til et tradisjonelt
administrasjonsbygg. Materialvalg med lavt CO2-utslipp er et viktig virkemiddel i den sammenheng. Det er beregnet at valg av lavkarbon-betong alene vil spare miljøet for et utslipp på 120 tonn CO2. .
Hovedmålet med Miljøverndepartementets miljøprogram, Framtidens byer, er å redusere klimagassutslippene fra veitransport, stasjonær energibruk, forbruk og avfall, og samtidig utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer.

I Framtidens byer er miljøvennlige, energigjerrige bygg et sentralt tema. 40 prosent av alle klimautslipp kommer fra bygg, i form av energibruk og utslipp knyttet til selve bygningsmaterialene. Kristiansand deltar i Framtidens byer sammen med 12 andre norske byer.

raadhus_stort

Rådhuskvartalet i Kristiansand. Prosjektet omfattter oppføring av nybygg for sammenbygging av et kvartal, og rehabilitering av verneverdig bebyggelse. (Foto: Arne Vatnar.)


raadhus_lite

Krevende rehabilitering. Branntårnet i tilknytning til brannstasjonen har vært et sentralt element i Rådhuskvartalet i over 120 år. De verneverdige fasadene ut mot torget bevares i sin helhet. (Foto: Arne Vatnar.)

(Visited 248 times, 1 visits today)