BESTILLING

PRISGRUNNLAG

Prisen på betong angis pr m3 og bestemmes av:

Hvilken kvalitet som ønskes. Kvalitet angis med

 • Betongkvalitet i styrke/fasthet B20 som lavest til B55 som høyest.
  Vanlig bygningsbetong er B30 og B35
 • Hvilken sementtype som ønskes benyttet eller er beskrevet
 • Spesielle tilpasninger med steinstørrelse eller steinmengde – fin eller grov
 • Tilpasninger med betongens konsistens – tørr eller flytende
 • Krav til vanntetthet, frostbestandighet og designmessige egenskaper
 • Andre effekter med farvetilsetninger, fibertilsetning, akselrator, retarder osv
Transportavstand fra produserende fabrikk til byggeplass
Om bilen kan kjøre et fullt lass; transportberegning skjer etter minstelass på 6m3. Hvis all bestilt betong ikke kan benyttes, kommer det en kostnad for retur av betong dersom mengden overstiger 0,5 m3.

 

Hvordan betongen skal leveres og mottas på byggeplass

 •  Direkte fra betongbil via renne
 •  Direkte fra betongbil med teleskopsrenne
 •  Direkte fra betongbil med bevegelig transportband
 •  Direkte fra betongbil med pumpe – kombinert betong- og pumpebil
 •  Fra betongbil til pumpe

NB! Ved bruk av pumpe må det påregnes en liten ekstra kostnad. Dette er fordi pumpen trenger nødvendig smøring for å få den bestilte betongen gjennom rør og slanger.

Om levering skjer raskt og om det er dagtid eller overtid

 • Leveringstid starter når bilen ankommer byggeplass. Ventetid beregnes etter fritt 30 minutter ved 6m3 lass og utvides med +5 min pr m3 over 6m3.
 • Overtid begynner fra kl 16.00. Etter kl 21.00 er det dobbel overtidsavgift samt lørdager og helligdager.
 • Benyttes det en betongpumpen som koordineres med betongbilene, beregnes pumpekostnaden etter
  1. Transport og rigg – et fast beløp innen 30 km. Utenfor- etter avtale
  2. Effektiv pumpetid med pris pr time
  3. Antall m3 pumpet med pris pr m3
  4. Minstesats hvis oppdraget er lite og kort

NB! Våre prislister er uten moms og prisoverslag gis alltid eks. mva.

Har du spørsmål om betong, levering og bestilling?
Bruk gjerne vårt kontaktskjema.

FABEKO`s salgs- og leveringsbetingelser


bevegelse_245

bevegelse3_245

bevegelse2_245

245_references_pregnant_03

(Visited 71,760 times, 9 visits today)