Arkitekter bygde Renseanlegg om til Akvarium

Arkitekter bygde Renseanlegg om til Akvarium

Unicon AS i Trondheim kom i april i kontakt med to masterstudenter i arkitektur, Maria Romslo og Kristine Otnes. De var i innspurten av arbeidet med masteroppgaven og ønsket å støpe en betongmodell av prosjektet.

Oppgaven handler om å transformere det gamle renseanlegget under Akershus festning. Anlegget har stått tomt i 30 år, og de har sett på muligheten for å gjøre det om til et akvarium.
Prosjektet tar utgangspunkt i de spennende kvalitetene som anlegget har i dag, og prøver å videreføre dette inn i det nye programmet.
De benytter seg av de eksisterende bassengene av betong i renseanlegget, og et av hovedgrepene er å tillegge en ny rampe sentralt i anlegget som tar de besøkende ned til utstillingene.Jentene fikk materialer og god veiledning hos laborant Jonny Tverdal. Selve jobben gjorde de selv og resultatet ble vellykket!

Det ryktes at denne originale modellen allerede har fått mye oppmerksomhet i gangene på Gløshaugen. (NTNU- Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet)

 

2_oljer_20formen1

Her blir forma penslet med forskalingsolje. 

 

6_betongarbeidere_2_

Masterstudentene, Maria Romslo og Kristine Otnes, blandet og støpte selv ut modellen av renseanlegget som er bygd om til et akvarium.

 

????????????????????????????????????

(Visited 500 times, 1 visits today)