Alternative leveringsmetoder i Ørsta

 

Alternative leveringsmetoder i Ørsta


Helikopterstøper en en del av hverdagen, da fjell og fjorder vanskeligjør transport & utbygging.
I Ørsta er det hittil i år levert ca 500 m³ betong med helikopter. Dette gjelder i største grad leveranser til kraft- og linjebygging, men også til annen utbygging der fremkommeligheten er umulig på annen måte. 

?????????????

Her er det transport fra Unicons betongfabrikk i Ørsta.

(Visited 592 times, 1 visits today)