Solid betongjobb i Berget Det Blå

Solid betongjobb i Berget Det Blå

Det finnes små og store kraftverk. Og små og store prosjekt for ferdigbetongleverandøren Unicon. Hvert enkelt med sitt eget særpreg og sine egne utfordringer. Utfordringer til å bryne seg på, finne løsninger, levere? Og gå videre! Litt klokere og mer erfaren.

Kveaså kraftverk er et småkraftverk i Valle kommune i Aust-Agder – og et prosjekt der Unicon Region Sør fikk bryne seg litt ekstra. Stikkord for utfordringene: Lang vei fra fabrikk til anlegg, dårlig fjell, uønskede vibrasjoner og behov for underfylling av betonggulv.

Utfordringene havnet på Unicons bord takket være at entreprenøren henvendte seg til en kjent lokal «betong-mann», Knut Inge Uppstad, ekte setesdøl med god kjennskap til både folk og område, og en av Unicons egne pumpesjåfører. Derfra var veien kort til teknolog Arne Vatnar og produksjons- og salgsansvarlig Johnny Christensen i Unicon Agder.

Småkraftverket ligger inne i fjellet. Fra foten av fjellet, ved Riksveg 9 på Flårenden, er det sprengt en 450 meter lang tunnel. Innerst er kraftverkets turbin plassert på betonggulvet.

Under prøvedrift av turbinen oppsto problemer i form av uønskede vibrasjoner. Spesielle tiltak var tvingende nødvendig. Men hva? Første trinn ble å fjerne et lite område av gulvet, og deretter grave vekk ca. 40 m³ fjell/masse under gulvet.

Ned i dette hullet skulle det så fylles betong. Men hvilken type og kvalitet? Den måtte ha akkurat de riktige egenskapene, ikke minst måtte den kunne flyte tett oppunder det eksisterende gulvet uten at det oppsto hulrom og dermed fare for fortsatte vibrasjoner.

Etter en faglig vurdering av forholdene og diskusjon med entreprenøren, falt valget på selvkomprimerende betong, SKB, ikke minst på grunn av flytegenskapene, og at man i dette tilfellet ikke kunne foreta vibrering av betongen. Det ble også boret små hull for visuell kontroll av oppfylling og evakuering av luft fra det utgravde hullet.

Støpingen skjedde 16. mai 2012. Teknolog Arne Vatnar i Unicon Region Sør utdyper med presise data.
– Vi skulle levere kl. 06.00, noe som gir utfordringer med ca. 2,5 times kjøreavstand. Første bil ankom kl. 05.57, og resterende biler kom fortløpende etter avtalt plan. Start blanding første lass kl. 02.59, totalt 5 lass, og siste lass ble blandet kl. 05.08. Med så lang kjøretid er det utfordrende å få til en SKB med gode nok flytegenskaper. Det brukes retarderende tilsetningsstoffer som holder betongen «i sjakk» i de antall timer vi ønsker før størknings- og herdeprosessen starter, forklarer en fornøyd Arne Vatnar.

Kveaså er et sidevassdrag til Otra, på østsiden av Setesdalen. Med stasjon inne i fjellet går Kveaså kraftverk klar av rasutsatt område, og har fått en god løsning, teknisk og estetisk, ved at de tekniske installasjonene er plassert i enden av tunnelen.

På toppen av fjellet er det bygd en dam, 3-4 meter høy og 10-15 meter bred. Fra denne fører en sjakt 367 meter ned til kraftverket. Årsproduksjonen er anslått til rundt 12,5 GWh, nok til å dekke kraftforbruket til 640 husstander.

Bak etableringa av dette småkraftverket står fire grunneiere, som i 2004, etter lang tids planlegging, besluttet å gå i samarbeid med Småkraft AS for å utvikle Kveaså til å produsere ren energi. Byggearbeidene startet i februar 2010.


kraftverk_spalte

Småkraftverket ligger inne i fjellet. Det er sprengt en 450 meter lang tunnel inn til turbinen innerst. (Foto: Småkraft AS)

(Visited 286 times, 1 visits today)