Hvordan kan jeg motta betongen?

Det beste for både deg og betongen er å motta den direkte fra bilen og rett i forma. Unicon disponerer betongbiler med ulikt avlessingsutstyr. Alle våre biler har med seg renner som rekker ca 2,5 meter bak og litt til siden av bilen. Vi har biler med inntil 9 meter lang hydraulisk renne, som kan brukes for opptil ca 1 m høye konstruksjoner når betongbil og konstruksjon står på samme plan. Våre biler med inntil 16 m lange transportbånd kan løfte betongen 3-4 meter opp fra bakkenivå. Med pumpe kan betongen leveres langt både oppover, nedover og horisontalt. Avklar behovet for avlessingsutstyr ved bestilling av betong. Det er viktig at du gjør mottakskontroll på leveransen, og forvisser deg om at du får levert den betongen som er bestilt. Dersom det er endringer eller avvik skal dette anmerkes på følgeseddelen som du kvitterer på.