VANLIGE SPØRSMÅL

HVORDAN KAN JEG MOTTA BETONG?

Det beste for både deg og betongen er å motta den direkte fra bilen og rett i forma. Unicon disponerer betongbiler med ulikt avlessingsutstyr. Alle våre biler har med seg renner som rekker ca 2,5 meter bak og litt til siden av bilen.

Vi har biler med inntil 9 meter lang hydraulisk renne, som kan brukes for opptil ca 1 m høye konstruksjoner når betongbil og konstruksjon står på samme plan. Våre biler med inntil 16 m lange transportbånd kan løfte betongen 3-4 meter opp fra bakkenivå.

Med pumpe kan betongen leveres langt både oppover, nedover og horisontalt.

Avklar behovet for avlessingsutstyr ved bestilling av betong.

tilbake