Hilke lasstørrelsker kan betong leveres i?


Normal lasstørrelse for våre betongbiler (automiere) er 7-8 m3, avhengig av utstyret på bilen. Total vekt på automixeren blir dermed opp mot 32 tonn, viktig å ta hensyn til ved tilrettelegging av ankomstvei byggeplass.