Blir dette årets største leveranse?


Moselva Bru på nye E16 under bygging!
Unicon leverte fra tidlig morgen til sent på kveld fra begge fabrikkene på Hønefoss. Nesten 1200 kubikk gikk med i løpet av de 17 timene Unicon-bilene gikk i skytteltrafikk fra Hønefoss. Moselva Bru er en av flere broer på den nye E16 strekningen fra Eggemoen til Olum i Jevnaker kommune.

Om dette blir årets største levert på en dag gjenstår å se.

 

Mars 2021