KUNDESENTER

KUNDESENTER

Kontakt ditt nærmeste Unicon kundesenter når det gjelder betong:

  • Distrikt Oslo, Asker & Bærum, tlf. 02880/ 2149 0916
  • Distrikt Follo & Østfold, tlf. 09880/ 2149 0955
  • Distrikt Vestfold/ Telemark, tlf. 04880, 2149 0952
  • Distrikt Agder, tlf. 04880/ 2149 0952
  • Distrikt Oppland/ Buskerud, tlf. 03880/ 2149 0951
  • Distrikt Sør-Trøndelag, tlf. 07880/ 2149 0956
  • Distrikt Nord-Trøndelag, tlf. 07880/ 2149 0956
  • Distrikt Møre, tlf. 06880/ 2149 0954
  • Distrikt Bergen, tlf. 05880/ 2149 0953
  • Avdeling Mobil, tlf. 9096 0956

Du henvender deg til ett og samme sted med dine bestillinger, spørsmål og beskjeder. Her får du råd og veiledning, herfra styres produksjon og distribusjon av ferdigbetong. Kombinasjonen avansert teknologi og medarbeidere med solid fagkunnskap gjør det mulig å oppfylle det viktigste kravet våre kunder stiller:

Jevn og riktig kvalitet levert til avtalt tid!

Unicon kundesenter – alt om betong på samme sted.245_byggmessa1